آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
 • حذف دستورالعمل‌های زائد به ریشه کن شدن فساد کمک خواهد کرد

 • غرب و سراب تحمیل برجام یک‌طرفه

 • چرا رئیسی توانست روحانی نتوانست؟!

 • درد واکسن‌گریزی

 • فصلی تازه برای ستاد مقابله با کرونا

 • لاپوشانی جنایت بزرگ آمریکا در افغانستان

 • زخم سرمایه‌داری

 • جدال سیاسی در سرزمین ژرمن‌ها

 • طرح امنیت غذایی در افزایش سلامت و کنترل قیمت‌ها مؤثر است

 • فرآیند فرسایشی صدور مجوز کسب و کار

 • اولویت پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد

 • معاون اول اجرای کامل سامانه جامع تجارت را پیگیری کند

 • اولویت دولت رفع مشکلات معیشتی مردم است