آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • اولویت پیشگیری از جرم در حوزه اقتصاد

  • اولویت دولت، رفع مشکلات معیشتی مردم است

  • طرح امنیت غذایی در افزایش سلامت و کنترل قیمت‌ها مؤثر است

  • رئیس‌جمهور به تاجیکستان سفر می‌کند

  • معاون اول، اجرای کامل سامانه جامع تجارت را پیگیری کند