آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • شفافیت آرا زمینه‌ساز اقناع بهتر مردم درباره اقدامات خواهد بود

  • افزایش آگاهی مردم نسبت به تصمیمات همراهی را‌ افزایش می‌دهد

  • مجلس طرح کالابرگ الکترونیکی را محقق خواهد کرد

  • ملموس شدن نتایج حذف یارانه‌های پنهان نیازمند زمان است

  • کاهش فرزندآوری مولود افزایش سن ازدواج

  • اشتغال دانش‌بنیان؛ رؤیایی برای آینده دانشگاه

  • صدرا و فلسفه‌ای خیزش‌آفرین

  • قطار دیپلماسی در ایستگاه مسقط

  • چند پیشنهاد در باب پیوست رسانه‌ای جراحی اقتصادی