آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • ملت‌هاي منطقه بايد با هوشياري توطئه‌هاي آمريکا را خنثي کنند

  • دوگانه تقابل يا تعامل در سياست خارجي غلط است

  • در مقابل استکبار سر خَم نخواهيم کرد

  • حضور حماسي مردم در راهپيمايي 13 آبان خط بطلاني بر خيال‌پردازي‌هاي دشمنان بود

  • زانو زدن در برابر دشمن، دستاوردي براي مردم نخواهد داشت

  • مبارزه با استکبار را تا بيرون راندن آمريکا از منطقه ادامه مي‌دهيم

  • زوال آمريکا در حوزه‌هاي اقتصادي،‌ سياسي و حتي امنيتي به خوبي قابل مشاهده است

  • آمريکا براي هيچ کشوري دموکراسي نياورده است