آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
 • اخبار

 • مشارکت همگاني در برخورداري از آموزش هاي جمعيت هلال احمر ضروري است

 • اخبار

 • پنج ميليون مترمکعب آب در بندهاي خاکي ذخيره شد

 • اشاره به فرمان مقام معظم رهبري مبني بر مواسات و همدلي

 • نظارت شهرداري بر عمليات‌ حفاري دستگاه‌هاي خدمات رسان

 • خدمات ثبت نام الكترونيكي نفت سفيد در محل سكونت خانوارهاي سراوان ارائه مي‌شود

 • تشخيص423 نمونه کرونا ظرف مدت 40 ساعت با تلاش متخصصان آزمايشگاه

 • 425 ميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي آبرساني اختصاص يافت

 • استان سمنان ۱۹۸ هزار هکتار اراضي کشاورزي دارد

 • شهرداري باقرشهر در مقابله با ويروس کرونا درخشان عمل کرده است

 • بيشترين بار درماني نظام سلامت بر دوش پرستاران است