آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
 • براي اولين بار در کشور تخريب انفجاري کنترل شده ،دموليشن، سازه واقعي انجام شد

 • اخبار

 • اختصاص دو هزار ميليارد ريال براي اجراي کريدور غرب

 • رعايت فاصله‌گذاري انفرادي توسط مردم ضروري است

 • ۲۴ واحد صنعتي آلاينده پلمب شد

 • توجه ويژه معاونت خدمات شهر به ارتقاي وضعيت کارگران

 • جهش توليد در زراعت چوب با واگذاري زمين هاي ملي

 • ايجاد پژوهشکده پسته در شهرستان

 • مبارزه با ملخ کوهاندار تاغ در سطح 10 هکتار از تاغزارهاي شهرستان

 • مستأجران شهرداري به مدت دو ماه و ۱۵ روز از دادن اجاره بها معاف مي شوند

 • هيچ بيمار کرونايي در زندان‌هاي استان وجود ندارد

 • اخبار