آخرین وضعیت ذخایر داروی کشور اعلام شد

سید حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس اظهار داشت: در خصوص ذخایر استراتژیک دارو با توجه به ذخیره ارزی که درخواست دادیم اگر بانک مرکزی ذخیره ارزی ما را تامین کند می‌توانیم مواد اولیه را وارد کنیم اما متاسفانه انتقال ارز با کندی انجام می‌شود. امروز با این شرایطی که داریم اگر تامین ارز درست انجام شود طبیعتاً ذخیره انجام می‌شود.
وی گفت: امروز دارو ذخیره را داریم اما درصدی از محصولات دارویی ما ذخیره شده‌اند، برای تعدادی از اقلام مانند دارویی که در زمان کرونا مصرف می شد در آن موقع نمی توانستیم آن را ذخیره کنیم اما امروز به اندازه یک سال آن دارو را ذخیره داریم در مورد خیلی از دارو ها ما ذخیره داریم.محمدی گفت: ممکن است معدود داروهایی که معمولاً در لیست کمبودهای ما باشند ذخیره‌شان زیاد نباشند. آنها جز داروهایی هستند که ما اعلام هشدارمی‌کنیم می‌گوییم زمانی که وارد می‌شوند معمولاً بیش از نیاز تامین کنیم تا بخشی از آن برای ذخیره باقی بماند یا برای تولید به تولید کنندگان می‌گوییم شما بیشتر تولید کنید تا اضافه آن را یا صادر کنیم یا ذخیره کنیم.  وی در پایان گفت: درخواست ارزی ما برای ذخیره دارو یک میلیارد دلار بود که با نیمی از آن موافقت شد اگر تامین شود به شرکت‌های جدید داده می‌شود تا تامین یا ذخیره انجام شود.