آرشیو
انتخاب نشریه


معراج السعادة

 مطلب اول: در بیان دو جنس رذیله و ضد آن‌ها
معالجه جربزه و جهل و تحصیل ضد آن‌ها اما دو جنس رذیله ، پس اول: «جربزه» است  که باعث خروج از حد اعتدال است و در فکر  و موجب آن است که ذهن به جایی نایستد ، بلکه پیوسته در ابداع شبهات و استخراج امور دقیقه ، غیر مطابق واقع باشد  و از حد لایق تجاوز کند و بر حق قرار نگیرد  و بسا باشد که در مباحث عقلیه و علوم الهیه منجر به الحاد ، کفر و فساد عقیده شود . بلکه می‌رسد به جایی که صاحب آن ، انکار همه اشیا و نفی حقایق جمیع چیزها را می‌نماید ، همچنان که طایفه «سوفسطائیه»  در علوم شرعیه و مسائل عملیه منجر به وسواس می‌گردند  و علاج این رذیله ، بعد از آنکه آدمی قبح آن را برخورد  و دانست که این موجب بازماندن از مراتب علم و عمل و محرومی از فیض معارف و نیل سعادات است و آدمی را به درجه هلاکت می‌رساند ، آن است که : رجوع کند به استدلالات و معتقدات علمای مشهور به استقامت سلیقه  و معروف به افهام مستقیمه و خواهی‌نخواهی خود را بر مقتضای ادله معتبره در نزد آن‌ها بدارد  و تجاوز از اعتقادات و اعمال و افعال  آن‌هانکند  و بداند که : بعد از آنکه جمعی کثیر و جمعی «غفیر»  از علمای اعلام و صاحبان افهام مستقیمه بر این طریقه هستند  و او به تنهایی در آن طریقه تشکیک نماید ، لا محاله از «اعوجاج» سلیقه یا اعتیاد ذهن او است به شبهه ، پس نفس خود را به تکلیف بر طریقه آن‌ها بدارد تا عادت کند به ثبات و اطمینان . 

آدرس مطلب http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9864/12/83186/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha