آرشیو
انتخاب نشریه


معراج السعادة

گاهی ساحت دل منزل لشکرخیریت اثر فرشتگان  و زمانی محل جولانگاه سپاه روسیاه شیاطین و دیوان باشد ، تا آنکه به امداد و معاونت امور خارجیه ، یکی از این دو سپاه را غلبه و قوت حاصل شود و مملکت نفس را تسخیر نماید  و آن را وطن خود نموده ، در آنجا رحل اقامت بیفکند . در این هنگام راه آمدوشد از یکدیگر بسته می‌شود و مجال دخول و خروج در آنجا نمی‌یابد مگر گاهی به طریق عبور در نهایت تعجیل از آنجا بگذرد . پس اگر هوا و هوس و غضب و شهوت امداد نمایند ، لشکر شیطان غالب می‌شود و خانه دل منزلگاه ایشان می‌گردد و در آنجا آشیانه می‌سازند ، هر زاویه از زوایای دل ، منزل شیطانی  و در آنجا ساز و نوایی  و هر گوشه جای ابلیسی  و در آن خیالی و هوایی پیدا می‌شود  و اگر قوه عاقله امداد نمود و ورع و تقوی اعانت کرد ، سپاه ملک غالب می‌شوند و شهرستان دل را فرومی‌گیرند و در آنجا نزول اجلال می‌نمایند و هرلحظه از ایشان نوری تازه  و هر ساعت فیضی بی‌اندازه به آنجا می‌رسد .ولکن اگر دل‌ها را لشکر شیطان مسخر نموده و مالک شد هر نوع تصرفی که می‌خواهند در آنجا می‌کنند و آن را به «اودیه» وسواس می‌افکنند  و سر در این آن است که غالب ماده خلقت و قوه واهمه و غضبیه و شهویه که در انسان موجود هستند و از سرهنگان و کارفرمایان مملکت بدن‌اند از آتش است و شیطان نیز از آتش صرف مخلوق است ، پس علاقه مناسبت میان این سه سرهنگ مملکت و میان شیطان لعین مستحکم است  و به جهت این مناسبت و قرابت ، این سه را میل به تسلط شیطان بیشتر  و متابعت آن را راغب‌ترند . به‌آسانی تن به اطاعت دیگری در می‌دهند  و به ملاحظه قرابت و نسبت ، از اطراف و جوانب لشکر شیطان را راه می‌دهند و راهنمایی ایشان می‌کنند  و ازاین‌جهت است که حضرت رسول صلی‌الله علیه و آله فرمودند که : «شیطان، جاری مجرای خون است در بدن آدمی  و از جمیع راه‌ها داخل می‌شود.»

آدرس مطلب http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9911/12/86090/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha