آرشیو
انتخاب نشریه


معراج السعادة

 و از هنگام تعلق آن به نطفه گندیده تا زمان اتصالش به ملکوت اعلا و احاطه‌اش به حقایق اشیا، هرروز در تماشای مقامی ونشانه ای و در سیر طوری و درجه‌ای  باآنکه خود یک عالم است جمع میان عالم سباع و بهائم و شیاطین و ملائکه کرده و جمیع موجودات «غاشیه» طاعتش بر دوش نهاده ، سباع درنده حکم او را تابع  و مرغان پرنده در پیش او خاضع و خاشع و دیو و جن را به زنجیر خدمتکاری می‌بندد و کواکب و ارواح را به رشته تسخیر می‌کشد . او را صوتی هم می‌رسد که به نغمات خوش ، عقلا را مدهوش  و حیوانات را بی‌هوش می‌سازد  و او را طبعی حاصل می‌شود که به اشعار دلکش ، دل می‌رباید ، به لحظه‌ای فکر ، صنعتی عجیب اختراع  و به ساعتی تأمل ، حرفتی غریب ابداع می‌نماید . چون بدن به خواب رفت به اطراف عالم سیر می‌کند و باشد که به جواهر روحانیه متصل و امور آینده را از آن‌ها فراگیرد  و گاه در قوت به مرتبه‌ای رسد که در موادکاینات تأثیر کند و هر چیزی را به هر صورتی که خواهد بنماید ، هوا را ابر سازد  و از ابر باران فروریزد ، به التفاتی قومی را نجات دهد  و به دعایی طایفه‌ای را هلاک سازد ، با ملائکه صحبت دارد  و خود را در یک ساعت به چندین صورت بنماید ، گاهی پادشاهی قهار گردد و ربع مسکون را به زیرنگین درآورد و زمانی پیغمبر مرسلی گردد و از خطه خاک تا محیط افلاک را به «چنبر»  اطاعت کشد . پس ای جان برادر ! اگر از خواب غفلت بیداری و از مستی طبیعت هوشیاری ، دیده بصیرت بگشای و قدرت پروردگار عظیم را تماشا کن که نطفه گندیده را که حال آن را دانستی به کجا می‌رساند و چه حکمت‌ها و چه عجایب در آن ظاهر می‌سازد .
                                     چو دیدی کار رو در کار کرار *** قیاس کارگر از کار بردار
                             دم آخر کز آنکس را گذر نیست ***سر و کار تو جز با کارگر نیست
و آنچه اشاره به آن شد از غرایب و مصالح عالم انسانیت اگرچه قطره‌ای است از دریای بی‌پایان عجایب آن ولیکن آگاه می‌سازد آدمی را از کیفیت تفکر و تأمل در صنایع صانع حکیم . از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمودند: «صورت انسانی بزرگترین حجت‌های خداست بر خلق  و آن کتابی است که به یدقدرت خود آن را نوشته  و هیکلی است که به مقتضای حکمت خود بنا کرده ، در آن صور جمیع موجودات عالم ملک و ملکوت جمع است  و نمونه‌ای است از جمیع علومی که در لوح محفوظ ثبت است  و آن گواه و شاهد است بر اموری که از نظر حسی پنهان است  و حجت است بر هر که منکر خالق منان است و انسان کامل را راهی است راست که به هر چیز می رساند  و صراطی است کشیده میان بهشت و دوزخ.»
 آیات آفاق : مشاهده قدرت پروردگار در کره زمین
و چون اندکی از عجایب نفس و بدن خود را دانستی قیاس کن بر آن عجایب زمینی را که مسکن و ماوای تو است از بلندی‌های آن و پستی‌ها و کوه‌ها و صحراها و رودها ودریاها و معموره ها و بیابان‌ها و چمن‌ها و بستان‌ها و شهرهای عظیمه و جزیره های کثیره  ومعادن و جمادات و نباتات و حیوانات  و اگر دیده بصیرت بینا باشد در هر جزوی ازاجزای آن از عجایب قدرت و بدایع حکمت ، آن قدر مشاهده کنی که واله و حیران شوی و یقین به عظمت و جلال خالق آن نمایی . آن‌گاه نظری به کوهسار افکن و ملاحظه کن که چگونه خالق بی چون آن‌ها را بر پای داشته و اطراف زمین را به آن‌ها استحکام داده و از زیر سنگ‌های تیره آن چشمه های آب گوارای صاف بر روی زمین روان کرده و بسی جواهر قیمتی که مقومان عالم ازقیمت آن عاجز می‌گردند در آن‌ها مخزون نموده  و چقدر معادن در آن‌ها خلق کرده که اگر یکی از آن‌ها نبودی نظام معیشت انسان تمام نشدی و در هر جا که قابل آبادی واجتماع مردم بود نزدیکی آن را از این معادن خالی نگذاشتی تا امر ایشان مختل نگردد  و هر کدام که احتیاج به آن بیشتر بود چون نمک و مانند آن را نزدیک‌تر و وافرتر آفرید .
  انواع گیاهان و فواید آن‌ها
و زمانی تأمل کن در انواع گیاه‌ها که از حد و حصر افزون و از حساب و شماره بیرون است ، هر یک را شکلی و رنگی و طعمی و بویی و منفعتی و خاصیتی ، یکی غذای بدن می شود ، دیگری قوت تن ، آن یک زهر جانگزا و این یک تریاق فرح افزا ، آن جان می ستاند و این روح می بخشد . یکی خواب می آورد و یکی خواب را از دیده می برد ، یکی مفرح جان و یکی باعث اندوه بی پایان ، این سرد است و آن گرم ، این خشک است و آن تر ، با آنکه همه از یک زمین روییده و از یک چشمه آب نوشیده . زنهار تا دیو توراوسوسه نکند که این اختلافات تخم آن‌هاست . در استخوان خرمایی نخل بلند باخوشه های خرما ، کی بود ؟ و در دانه گندمی ، چندین خوشه و در هر خوشه زیاده از صددانه کی دیده.

آدرس مطلب http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9931/12/87491/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha