آرشیو
انتخاب نشریه
عناوین این شماره
  • سند توسعه هوش مصنوعی در حال تدوین است

  • حجاب از پایه های تمدنی و بنای حیاتی خانواده است

  • دومین جلسه کارگروه صندوق اعتباری هنرمندان استان کردستان در سال جاری برگزار گردید

  • پیشنهاد خواهرخواندگی دزفول به شهرداران نیشابور و سبزوار ارسال شده است