سهیل الناطور، عضو ارشد جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین در گفت و گو با «رسالت» :

جنگ غزه آشفتگی‌های داخلی صهیونیستها را دوچندان ساخت

 عضو ارشد جبهه دموکراتیک آزادی فلسطین تاکید کرد:جنگ غزه منجر به آشکارسازی لایه های پنهانی بحران در اراضی اشغالی و تشدید این بحرانها شده است. 
دکتر سهیل الناطور در گفت و گو با «رسالت»  اظهار داشت : در کنار آشفتگی های ناشی از عدم دستیابی رژیم صهیونیستی به اهداف خود در جنگ غزه، شاهد بروز بحران های آشکار و منازعاتی بی سابقه در تل آویو هستیم. بحران های داخلی و تقابل نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی با یکدیگر از قبل وجود داشت، اما جنگ غزه از یک سو منجر به آشکارسازی این اختلافات و از سوی دیگر، منجر به ایجاد بحرانها و منازعات جدید در تل آویو شده است. از این رو آثار جنگ غزه را نباید صرفا در منطقه ( غرب آسیا) جست و جو کرد زیرا این جنگ منجر به  ایجاد شکاف هایی
  جدید در اراضی اشغالی شده است. وی افزود:«این شکاف‌ها همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند و شاهد تعمیق آنها خواهیم بود.اکثریت قریب به اتفاق سران رژیم صهیونیستی معتقدند که ترمیم این اختلافات و پایان دادن به منازعاتی که متعاقب جنگ غزه در تل آویوشکل گرفته،  عملا غیرممکن است.»
 جنگ غزه آشفتگی‌های داخلی صهیونیستها را دوچندان ساخت