یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق:

توازن و حجم معاملات دو مؤلفه مهم گسترش استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری است

یحیی آل اسحاق،رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به اینکه وزیران امور خارجه گروه بریکس در جریان نشست خود بر اهمیت گسترش استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و مالی بین کشورهای عضو تأکید کردند، اظهار داشت: گسترش استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و مالی اقدامی مثبت و مثمرثمر خواهد بود. خوشبختانه درشرایط کنونی این اقدام موردتوجه کشورهای عضو می‌باشد و درصدد تحقق آن می‌باشند. 
وی در پاسخ به اینکه به‌منظور گسترش استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و مالی چه باید کرد، پاسخ داد: به‌منظور تحقق این مهم می‌‌توان ارتباطات طرفین را تقویت کرد. به‌بیان‌دیگر تحقق این موضوع درگرو حجم مبادلات طرفین می‌باشد. چنانچه ارتباط طرفین توأمان با تناسب باشد و ارتباط درستی نسبت به واردات و صادرات و همچنین حجم مبادلات شکل گیرد، سیستم تقویت پول ملی شکل خواهد گرفت و بر این اساس پول ملی جایگزین دلار خواهد شد. 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: به‌منظور تقویت مبادلات تجاری و مالی ضرورت دارد تا تابع تصمیمات بریکس باشیم چراکه اکنون کشورهای عضو به دنبال تعریف پول واحد می‌باشند که تمامی اعضا قادر به معامله مالی باشند. 
او ضمن بیان اینکه گسترش استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و مالی میان کشورهای عضو الزاماتی دارد و تا زمانی که این الزامات فراهم نشود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بریکس ملموس نخواهد بود، متذکر شد: با شکل‌گیری پول واحد در پیمان بریکس و دلارزدایی، تمامی کشورهای عضو در این پیمان منتفع خواهند شد. توأمان با این مسئله ضرورت دارد تا کشورهای عضو مقابل و همگام با یکدیگر مبادلات تجاری انجام دهند. به طورمثال جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با کشورهایی همچون چین، روسیه، ترکیه و دیگر کشور معاملات طرفینی داشته باشد اگرچه درحال حاضر چنین ارتباطی محقق شده است. 
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: توازن و حجم معاملات دو مؤلفه مهم برای گسترش استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری و مالی میان کشورهای عضو می‌باشد. این اقدام در صورت تحقق، بسیار مثمرثمر است و اثرات مثبتی را رقم خواهد زد.
توازن و حجم معاملات دو مؤلفه مهم گسترش استفاده از پول ملی در مبادلات تجاری است