آرشیو
انتخاب نشریه


معراج السعادة

و اطاعت بزرگ‌تر را کند و تعظیم ایشان را به جای آورد و در حضور ایشان بازی نکندو او را منع کنی از پرگويی،دروغ و قسم خوردن«اگر چه راست باشد » و فحش ، دشنام، لغو،غیبت، بسیارخندیدن، استهزاء کردن ، زیاد مزاح کردن ، تیز به مردم نگریستن و ابتدا به سخن کردن .
عادت ده او را به درستگويی و با فکر سخن گفتن و گوش دادن به کسی که با اوتکلم می کند  و برخاستن در پیش پای بزرگ تر از خودو به دو زانو نشستن وجای دادن و وقار و سکینه و خودداری در جمیع حرکات به او بیاموز . باید او را ازهمنشین بد ، نهایت محافظت را کنی که اصل ادب همین است‌و بترسانی او را از این‌که از اطفال یا مردان چیزی بگیرد و به او بفهمانی که بزرگی در عطا و بخشش است  و درگرفتن ، خواری و ذلت است  و داب سگان است که در انتظار لقمه ای دم خود رامی جنبانند و تملق و چاپلوسی می کنند .
باید او را به معلمی متدین دانا داد که او را قرآن بیاموزد ، حکایات نیکان را به اوبخواند  و از سخنان لغو او را منع کند . باید به او تعلیم کنی که چون معلم او را بزندصبر و تحمل کند و متوسل به این و آن نشود . به او بگويی که این طریقه شجاعان ومردان است و در آن وقت چون زنان و بندگان فریاد و فغان نکند . سزاوار آن است که چون از مکتب فارغ شود او را اذن‌دهی که مشغول بازی و تفرج شود تا دل او نمیردو پژمرده نگردد .
چون اندکی تمیز او بیشتر شد باید اخلاق نیک به او بیاموزی و او را از رذائل صفات بازداری و در نظر او صفات حسنه ، را جلوه دهی چون صبر ،شکر ، توکل،رضا،شجاعت،سخاوت، صدق ،صفا و غیر این‌ها و صاحبان این صفات را در نزد او ستایش کنی و اخلاق رذیله ، از حسد،عداوت، بخل،کبر ، دزدی، خیانت وامثال این‌ها را مذمت کنی و ارباب این اخلاق را نکوهش نمايی و او را به طهارت ونماز بداری .
در بعضی از روزهای ماه رمضان او را به روزه داشتن امر کنی و اصول عقاید را به او تلقین نمايی  و آداب شریعت را به او یاد دهی و چون فعل نیکی از او سرزند یاصفت خوبی از او ظاهر شود او را آفرین گويی و در برابر مردم تحسین کنی  و به اواحسان نمايی .
نوآموز را ذکر و تحسین و زه (1)                                        ز توبیخ و تهدید استاد به
اگر فعل قبیحی از او سر زد دفعه اول ندیده انگاری و به روی او نیاوری و چنان وانمود کنی که کسی جرئت نمی کند که چنین کاری بکند ، خصوصا اگر خود طفل بخواهد آن را پنهان کند ، تا جری ء نشود .
پس اگر دوباره آن کار از او سرزند در خفیه او را عتاب و خطاب کنی و چنان نمايی که اگر این  از او ظاهر شود در نزد مردم رسوا می گردد و بسیار در مقام عتاب برنیايی  و باید پدر هیبت خود را نگاه دارد و خود را در نظر فرزند بی وقع نسازدومادر باید او را از پدر بترساند و او را از اعمال ناشایست منع کند .

آدرس مطلب http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/10046/12/95662/0
ارسال دیدگاه
  • ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
  • دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
  • از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
  • دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
captcha