شیوا قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

رتبه‌بندی مدارس غیردولتی موجب رقابت‌پذیری‌ خواهد شد

شیوا قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: رتبه‌بندی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به تازگی در صحن آمده و پس از تصویب و رای گیری به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. در حال حاضر بررسی‌های این طرح ناتمام مانده و مواردی از ۱۸ ماده باقی مانده است. تاکنون ۱۰ ما‌ده رأی‌گیری شده و بررسی‌هایشان به اتمام رسیده است.
وی افزود: بخشی از آموزش کشور در اختیار مدارس غیردولتی می‌باشد. بنابراین نمی‌توانیم شیوه آموزش در این مدارس‌ رها کنیم و به حال خود بگذاریم. وزارت آموزش و پرورش ناظر بر روند تدریس می‌باشد و مسئول مستقیم این مهم می‌باشد. براین اساس مقرر شده تا رتبه بندی صورت بگیرد و شاخص مدارس تعیین شود.
قاسمی پور تصریح کرد: آموزش کودکان امری بسیار مهم است و مجلس نیز نسبت به این موضوع اهتمام ویژه دارد. مدارس غیردولتی نیز همچون مدارس دولتی قابل توجه و نیازمند نظارت می‌باشد. این مدارس اگرچه در زمره بخش خصوصی تلقی می‌شوند اما به دولت کمک می‌کنند و در راستای تببین موضوعات علمی به کودکان گام برمی‌دارند. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مشکلی برای این دسته از مدارس ایجاد نخواهد کرد و تنها زمینه اعتماد و اطمینان بیش‌تر را رقم خواهد زد. چنانچه این مهم در دستورکار قرار گیرد، والدین شناخت بیش‌تری خواهند داشت و بر مبنای رتبه مدارس تصمیم‌‌گیری‌خواهند‌ کرد. ا‌و متذکر شد: والدین برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی هزینه پرداخت می‌کنند و مطابق با میزان خدمات دریافتی این هزینه کم یا زیاد می‌شود. بنابراین رتبه بندی و شفافیت عملکرد موجب اطمینان بیشتر خواهد شد و قدرت انتخاب بیش‌تری را رقم خواهد زد.
 وی در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: رتبه بندی مراکز آموزشی غیردولتی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد. براین اساس تمامی مدیران تلاش خواهند کرد تا به رتبه بالا دست پیدا کنند. مادامی که رتبه بندی و شاخص گذاری وجود نداشته باشد، رقابتی وجود نخواهد شد و به منظور ارتقای کیفیت تلاش نخواهد شد.

 رتبه‌بندی مدارس غیردولتی موجب رقابت‌پذیری‌ خواهد شد