منصور پوریان رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام:

استمرار در تولید مستلزم پایداری تأمین نهاد‌ه‌هاست

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام با اشاره به رشد تأمین نهاده دامی و اثرات این روند بر بهبود وضعیت تولید و قیمت محصولات پروتئینی به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: نهاده‌های دامی نقش تأثیرگذار  و بی‌بدیلی در تولید گوشت قرمز و گوشت سفید دارند و متأسفانه بیشتر حجم نهاده‌های دامی کشور از مبادی وارداتی تأمین می‌گردد. وی با تأکید بر تأمین و کشت نهاده‌های دامی در داخل کشور افزود: یکی از بزرگترین معایب تأمین محصول از مبادی وارداتی، نوسان پذیری بالاست. بدین معنا که در اثر کوچک‌ترین نوسان قیمتی ارز، تغییر قیمتی رخ می‌دهد و اثرات این تغییر نیز بر روند تولید  اعمال می‌گردد. پوریان با تأکید بر لزوم مدیریت نهاده‌های دامی تصریح کرد: نها‌ده‌های دامی نیازمند مدیریت متمرکز می‌باشند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که پس از فصل پاییز تا به امروز، استمرار خوبی درروند نهاده‌ها رقم خورده است؛ به‌گونه‌ای که نهاده‌ها‌ به‌خوبی وارد و توزیع شدند. اکنون نیز به میزان کافی نهاده‌ها در کشور وجود دارد و کاستی در این حوزه دیده نمی‌شود. رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام بابیان اینکه‌ باید برنامه‌ریزی بیشتری برای تأمین نهاده‌های دامی داشته باشیم، همچنین خاطرنشان کرد: به سبب آنکه ایران کشوری همواره خشک و نیمه‌خشک است، ناچاریم تا برنامه‌ریزی بیشتری برای تأمین نهاده‌های دامی داشته باشیم و شرایط خوبی را رقم بزنیم. گفتنی است که کشورهای بسیاری همچون ایران درگیر نهاده‌ها هستند اما قادر به برنامه‌ریزی هرچه‌تمام‌تر شدند و توانستند بسیاری از مشکلاتشان را کنترل کنند. او درخصوص‌ اثرات نوسانات ارزی بر تولید محصولات پروتئینی کشور متذکر شد: متأسفانه نوسانات ارزی و تصمیم‌‌گیری‌های مرتبط با این بخش‌ها‌ همواره موجب بروز مشکلات بسیاری شده و شرایط تأمین نهاده‌ها را دشوار کرده است و قیمت نهاده‌ها به شکلی سرسام‌آور افزایشی کرده است. 
وی با اشاره به قیمت بالای نهاده‌های ‌دامی وار‌داتی یادآور شد: اکنون نهاده‌های موردنیاز موجود است اما تولید داخل باقیمت بسیار بالا انجام می‌شود. به‌عبارت‌دیگر هزینه تولید افزایش‌یافته و به‌موجب این هزینه بالا، قیمت تمام‌شده محصولات داخلی همچون گوشت نیز افزایشی شده است. شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که امروز دامدار داخلی توان رقابت با کالای وارداتی و سایر بازارهای همسایه را ندارد. پوریان در‌ پاسخ به اینکه چرا علی‌رغم تولید داخلی رغبت مر‌دم برای خرید گوشت‌های وارداتی بیشتر است، گفت: قیمت گوشت قرمز داخلی بالاست و به همین خاطر مردم به سمت گوشت‌های وارداتی باقیمت پایین‌تر می‌روند و تمایلی به گوشت‌های تولید داخل به سبب قیمت بالا ندارند. 
وی با اشاره به مؤلفه‌های اثرگذار در تناسب و تعدیل تولید داخلی همچنین ادامه داد: برای آنکه بتوانیم تولید را به‌تناسب و تعدیل برسانیم باید بپذیریم که وجود نهاده همچنان ضروری است. خوشبختانه اکنون نهاده بسیاری در بازار وجود دارد که قابل تأمین می‌باشد. در این میان تنها مشکل قیمت بالای نهاده‌های موجود است که شرایط تولید را دشوار می‌سازد. پوریان اظهارکرد: اگر استمرار روند تأمین نهاده‌ها رقم بخورد، در بخش تولید ثبات نهاده‌ها را شاهد خواهیم بود. به طورمثال اگر وضعیت تولید و تأمین گوشت مرغ را بررسی کنیم خواهیم دید که طی بازه‌ای شرایط بسیار بدی داشت و کشور را دچار چالش جدی در بخش تأمین کالا کرده بود. به‌موجب استمرار در تصمیم‌گیری‌ها و تأمین نهاده‌ها، در سال جار‌ی وضعیت خوبی رقم خورد و گوشت مرغ نیز به میزان کافی تأمین شد. 
وی د‌ر پایان این گفت‌وگو بیان کرد: استمرار در تولید مستلزم پایداری تأمین نهاد‌ه‌ها و مدیریت درست نهاده‌ است. چنانچه استمرار شکل‌ گیرد، تولیدکننده نگرانی نخواهد داشت و کالا‌ی مور‌دنیاز تولید خود را به‌خوبی و بد‌ون مشکل تهیه خواهد کرد. 
استمرار در تولید مستلزم پایداری  تأمین  نهاد‌ه‌هاست