محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد:

آغاز ساخت 10 هزار واحد مسکونی توسط نیروهای مسلح

سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم واگذاری ۱۰ هزار واحد مسکونی نیروهای مسلح با حضور رئیس جمهور گفت: ساخت مسکن برای کارکنان نیروهای مسلح را در دستور کار داریم و تا به حال اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است. وی صنعتی سازی را یکی از اولویت‌های نیروهای مسلح دانست و گفت: با همکاری وزارت دفاع بحث صنعتی سازی را در دستور کار داریم تا بتوانیم در بحث ساخت مسکن سرعت بیشتری داشته باشیم. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه جایگاه مسکن در معیشت همه مردم خاص و با اهمیت است، گفت: همچنین باید تلاش کنیم رزمنده ای که در مرز یا مناطق امنیتی مشغول انجام خدمت خالصانه و شبانه روزی است کمتر دغدغه مسکن داشته باشد.به گزارش  مهر، وی با تاکید بر اینکه «خانه سازمانی در نیروهای مسلح کسری های قابل توجهی دارد» بیان کرد: نوعاً ۵۰ درصد یا بیشتر از درآمد همکاران بنده صرف تامین مسکن می شود و این وضعیتی است که آنها را در اداره زندگی دچار مشکل می کند بنابراین اگر مسکن حل شود در جذب نیروهای مسلح و تداوم خدمت خالصانه و سایر ابعاد زندگی و روحیه آنها تاثیر بسزایی دارد. سرلشکر باقری تاکید کرد: تلاش نیروهای مسلح این است که در دهه دوم یا سوم خدمت و قبل از بازنشستگی صاحب خانه شوند و دغدغه ای نداشته باشند لذا باید خانه ملکی و سازمانی همزمان دنبال شود که البته کار سنگینی است اما با اراده دولت و نیروهای مسلح به این اهداف خواهیم رسید. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد: با دولت تفاهم کردیم که ساخت ۵۰۰ هزار واحد تا پایان دولت سیزدهم انجام شود. ۸۰ درصد از زمین برای ۲۳۰ هزار واحد تعیین و تکلیف شده اند که فکر می کنم کمک قابل توجهی به تامین مسکن باشد.وی با بیان اینکه در بعضی از استانها وضع از نظر تامین زمین بهتر است و در بعضی استانها با مشکل روبه رو هستیم افزود: در استان تهران با وجود اینکه مقدار قابل قبولی زمین تامین شده اما مشکل همچنان بزرگ است که نیاز دارد وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان های مسئول در تامین زمین در جاهایی که نیروهای مسلح زمین مناسبی ندارند همت کنند تا کار بهتر پیش برود. سرلشکر باقری ادامه داد: انتظار داریم که تسهیلات و مصالح با قیمت مناسب تری در اختیار قرار بگیرد و همچنین برای مجوز و خدمات جانبی به نیروهای مسلح کمک شود. در ارائه وام تز دو بانک سپه و مسکن تشکر می کنم اما مسئله وام و تسهیلات کمک اساسی است چرا که همکاران و همرزمان من توانایی اینکه بخواهند از آورده خود همه کار را انجام دهند، ندارند.رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: این ۴۸ درصد باسرعت در حال پیشرفت است و مابقی هم با همین جدول زمان بندی پیش خواهیم برد. مسئله صنعتی سازی و تسریع در ساخت هم در نیروهای مسلح و وزارت دفاع و سایر شرکت های نیروهای مسلح در پیش گرفته شده است و حداکثر تلاش را می کنیم که به لحاظ سرعت ساخت در صورت تامین منابع لازم بتوانیم تا پایان دوره دولت سیزدهم کار را به جای مناسبی برسانیم.
 آغاز ساخت 10 هزار واحد مسکونی توسط نیروهای مسلح