گسترش شبکه اقتصادی بریکس

گسترش شبکه اقتصادی و اعتباری بریکس، تبدیل به یک موضوع و دغدغه بسیار مهم در بین کشورهای عضو این پیمان شده است. در مقابل،آمریکا و اتحادیه اروپا که طی یک‌سال اخیر شاهد اتصال بسیاری از شرکت‌های خصوصی و دولتی بزرگ جهان به این مجموعه اقتصادی نوظهور هستند، بیش از پیش از پاگیری بریکس و پررنگ تر شدن نقش آن در عرصه اقتصاد بین الملل هراس دارند. این هراس خود را در مواضع اعلامی و پنهانی غرب نشان داده است، جایی که حتی برخی شرکت‌های خصوصی از سوی آمریکا بابت عضویت در بریکس و تعامل اقتصادی با آن مورد تهدید قرار گرفته اند.
با همه این اوصاف، چند جانبه گرایی اقتصادی -امنیتی شکل گرفته در بریکس، ریسک سرمایه گذاری شرکت‌های خصوصی را در آن کاهش و در مقابل، امید آنها به ارتقای جایگاه اقتصادی و تجاری خود در نظام بین الملل را افزایش داده است. یکی از کشورهایی که در تکمیل این مسیر حضور و فعالیتی پررنگ دارد، روسیه است. با توجه به نتایج یک مطالعه در مورد تعامل تجارت روسیه با کشورهای بریکس که در مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ ارائه شده، اکثر شرکت های بزرگ روسی در کشورهای عضو بریکس شریک دارند.به گزارش اسپوتنیک، بر اساس داده های ارائه شده، اکثر شرکت های روسی (61 درصد) در کشورهای بریکس شریک دارند. علاوه بر این، در میان شرکت های بزرگ با بیش از سه هزار کارمند، اکثریت مطلق (80٪) وجود دارد.52 درصد شرکت های روسی گزارش داده اند که به کشورهای بریکس صادرات دارند و 57 درصد آنها گفته اند که از این کشورها وارد می کنند.علاوه بر این، شرکای تجارت روسیه در کشورهای بریکس در درجه اول شرکت های صنعتی و خودروسازی (63٪)، نمایندگان تجارت کشاورزی، تولید کنندگان کالاهای مصرفی و صنعت علوم زیستی (53٪) هستند. همچنین شرکای از بخش فناوری (26٪)، حمل و نقل (16٪)، رسانه و ارتباطات (11٪) وجود دارند.شرکت های روسی بهای تجارت با شرکای کشورهای بریکس را بیشتر به ارز کشور مربوطه بریکس که با آن همکاری می کنند پرداخت می کنند (63 درصد). شرکت های بزرگ همچنین از این فرصت برای پرداخت به دلار و یورو به ترتیب 50% و 63% استفاده می کنند. شرکت‌هایی که کمتر از 3000 کارمند دارند، بیشتر از ارز کشور مربوطه بریکس که با آن همکاری می‌کنند برای پرداخت استفاده می‌کنند .نظرسنجی از نمایندگان محافل کسب و کار در مورد روابط آنها با کشورهای بریکس و بریکس پلوس توسط شورای مشورتی سرمایه گذاری خارجی در روسیه (FIAC) به طور مشترک با گروه شرکت های B1 و سازمان سازمان سراسری «Business Russia» روسیه انجام شد. پاسخ دهندگان هم شرکت های روسی و هم شرکت هایی بودند که در توسعه تجارت با مشارکت سرمایه خارجی شرکت داشتند. یک سوم
شرکت کنندگان در مطالعه، سازمان های بزرگ با بیش از 3000 کارمند بودند.مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ از 5 تا 8 ژوئن برگزار می شود و قطعا نقطه قوتی برای بریکس، در خصوص جذب سرمایه های بیشتر ( از سوی شرکت‌های بین المللی) خواهد بود. 
گسترش شبکه اقتصادی  بریکس