مازن الزیدی، تحلیلگر و روزنامه نگار عراقی در گفت و گو با «رسالت» :

پدیده مقاومت جهانی شده است

تحلیلگر و روزنامه نگار عراقی تاکید کرد: مقاومت در برابر دشمن صهیونیستی، دیگر پدیده ای محصور به فلسطین نیست و ابعادی جهانی به خود پیدا کرده است. 
مازن الزیدی در گفت و گو با« رسالت» اظهار داشت : «همدردی گسترده ملت های جهان با مردم غزه و گسترش آن به آمریکا و اروپا، صحنه بی سابقه ای را خلق کرده است.همدردی و همبستگی با مردم غزه تنها محدود به ملت‌های عربی و اسلامی نیست و ما اکنون شاهد تظاهرات گسترده و بی‌سابقه در کشورهای جهان هستیم.
 ما شاهد تظاهرات در آمریکا، اروپا و حتی استرالیا هستیم و وضعیت نوار غزه وجدان انسانی را تحت تاثیر قرار داده و مظلومیت فلسطینیان را در بُعد جهانی نشان داده است. مسئله فلسطین، مسئله وجدان انسانی بوده و حکایت و داستان ملتی است که در معرض نسل‌کشی بی‌سابقه قرار دارد.»
این تحلیلگر عراقی تاکید کرد: «بحران های پایدار و گسترده ای که صهیونیستها امروز با آن دست و پنجه نرم می کنند، محصول یک مقاومت پایدار و هوشمند است که ثمرات آن را در آینده نیز مشاهده خواهیم کرد.»
 پدیده مقاومت جهانی شده است