سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

افزایش سهم زیرساخت‌های روستایی در بودجه ۱۴۰۳

سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌«رسالت» به تشریح تولید ناخالص داخلی از سوی روستاهای کشور پرداخت و با اشاره به ضرورت کاهش تورم روستایی اظهارکرد: هر بخش روستایی یک نقش مؤثر تولیدکننده و فعال اقتصادی را ایفا می‌کند. براین اساس توجه و تمرکز بر برنامه نویسی، قانون گذاری و اجرا اهمیت بسیاری دارد. 
وی با اشاره به معضل مهاجرت از روستاها و ازدحام زندگی شهرنشینی افزود: عمده مشکلات کشور با مهاجرت‌های روستایی و شروع شهرنشینی آغاز شد؛ دراین پدیده دلایل متعددی مطرح می‌باشد اما مهم‌ترین عامل آن، تغییرات اقلیمی و مشکلات آب وهوایی همچون کمبود آب و ریزگرد‌ها می‌باشد. بنابراین در فرآیند مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ کشور، مهاجرت اقلیمی یکی از شایع ترین
موضوعات می‌باشد. موضوع دیگر عدم توجه کافی دولت‌ها به زندگی روستانشینی طی سالیان گذشته می‌باشد. 
رفیعی تصریح کرد: طی سالیا‌ن گذشته آمار مهاجرت از روستا به شهرها بیش از ۷۰ درصد بوده است و به نظر می‌رسد اکنون این آمار بیش از پیش باشد. نبود متولی واحد برای مدیریت روستاها یکی از مشکلات مطرح در زندگی روستا نشینی می‌باشد که به تبعات فعلی نیز دامن زده است. هرآنقدر که روستاها خالی از سکنه شوند، حوزه اقتصاد و تولید دچار‌مشکل خواهد شد. 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: برای جایگزینی عدم فعالیت‌های روستایی تدابیر درستی اندیشیده نشده است و این می‌تواند موجب‌ بروز مشکل در تولیدات داخلی کشور شود. 
وی در تشریح نقش روستاها در تأمین امنیت غذایی متذکر شد: عمده بار امنیت غذایی بر عهده واحدهای تولیدکننده روستایی و عشایری می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا به موضوع امنیت غذایی از سوی روستا‌ها و تولید سلامت توجه بیشتری داشت. 
او با تأکید بر کاهش نرخ تورم روستایی یادآور شد: به منظور بهبود معیشت روستایی و کاهش تورم روستایی سیاست‌هایی اتخاذ شده که بخشی‌شان بلندمدت و بخشی دیگر میان مدت می‌باشد. خوشبختانه اکنون حمایت‌ها نیز در مقایسه با گذشته بهبود پیدا کرده است. اگرچه سطح حمایت‌ها افزایش یافته اما همواره معتقدیم که کافی و جامع نمی‌باشد. در این مسیر خلل‌هایی ایجاد شده که نرخ مهاجرت را کاهش نداده است. بنابراین ضرورت دارد تا در مسیر سیاست‌گذاری‌و حمایت‌ها به کاهش نرخ مهاجرت نیز توجه داشت. 
رفیعی با اشاره به نقش تولیدات روستایی در تولید ناخالص ملی گفت: در تولید ناخالص ملی، روستاهای کشور‌نقش‌ مهم و غیرقابل انکاری دارند. نمی‌توان نقش مشارکت اقتصادی روستا  ها را نادیده گرفت و نیاز است تا تمرکز ویژه‌ای در این بخش‌ها صورت گیرد. مجلس و دولت می‌بایست بیش از پیش اهتمام بورزند و این مهم را دنبال کنند. شایا‌ن ذکر است تا‌بگوییم که مجلس یازدهم همواره این موضوع را دنبال کرده است و در کمیسیون کشاورزی نیز نشست‌های متعددی پیرامون توسعه روستا، تقویت روستا نشینی، تولیدات روستایی و احیای فعالیت‌هایشان برگزار شده است. 
نماینده مردم تهران با اشاره به مصوبات بودجه ۱۴۰۳ برای بهبود تولیدات روستایی و کاهش تورم ‌تأکید کرد: مجلس به منظور افزایش سهم روستاها در مشارکت اقتصادی و کاهش تورم روستایی حمایت‌های بودجه‌ای را مصوب کرده است.  همواره کوشش‌مان اقدامات رو به جلو بوده است که خوشبختانه تاکنون بخش زيادی از آآنها مؤثر بوده و نتایج قابل توجهی داشته است. 
وی اظهارکرد: در برنامه هفتم توسعه تلاش شد تا روستاها متولی داشته باشند تا نابسامانی تصمیم‌گیری‌ها کاهش یابد. خوشبختانه این مهم نیز به تصویب رسیده است. انتظارمان این است که در ادامه راه، احیای هویت و ماهیت روستا بیش از پیش موردتوجه قرارگیرد و وضعیت اقتصادی متأثر از تولیدات روستایی و عشایری با کاهش نرخ تورم موجود در این بخش‌ها بهبود یابد. گفتنی ا‌ست که اتخاذ این تصمیمات تنها برای روستا‌های پراکنده نبوده و در شهری همچون تهران نیز  به روستا‌ها و عشایر  توجه ویژه شده است. 
رفیعی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کوشش مجلس یازدهم به ویژه کمیسیون کشاورزی این بوده است که مسائلی که پیش‌تر کمتر مورد توجه بوده است،‌ در دستورکار قرار گیرد. شایان ذکر است تا بگوییم که در این مسیر مرکز‌ پروژ‌هش های مجلس کمک فراوان و تحقیقات بسیار ارزنده‌ای را داشته است. 
  افزایش سهم  زیرساخت‌های روستایی  در بودجه ۱۴۰۳