علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران:

تخصیص ردیف 200هزارمیلیارد تومانی برای خرید گندم یکی از نقاط مثبت بودجه 1403 است

علیقلی ایمانی،مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» عنوان کرد: تأمین منابع یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در جلوگیری از نارضایتی کشاورزان است.  
وی افزود: درنظرگیری و اختصاص منابع در بودجه را‌ می‌توان به فال نیک گرفت و گامی مثبت ارزیابی کرد اما تأمین این منابع به متولی خرید نیز امری اساسی است.
 متولی خرید در حوزه گندم، بازرگانی دولتی است و می‌بایست در سطح استان‌ها، ادارات کل بازرگانی دولت با ایجاد مراکز مناسب، خرید تضمینی را آغاز کنند.  مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تصریح کرد: موفقیت اثرات اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در بودجه ۱۴۰۳ درگرو آن است که تخصیص منابع به متولی خرید به‌موقع انجام شود و بازرگانی دولتی نیز خرید را در موعد مناسب انجام دهد و مطالبات گندمکاران نیز بدون تأخیر پرداخت شود.
 تاکنون نزدیک ۲۰۰ هزار تن گندم در کشور از تاریخ ۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ خریداری‌شده است.  وی همچنین خاطرنشان کرد: اکنون مناطق گرمسیر کشور درحال برداشت گندم‌اند و انتظارمان این است که دولت محترم و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که متولی منابع و اعتبار است، از همین تاریخ به فکر پرداخت مطالبات گندمکاران باشند و با افزایش خرید، مطالبات را طی بازه زمانی مشخص پرداخت کنند.
 او متذکر شد: عدم پرداخت به‌موقع کشاورزان را متضرر خواهد کرد چراکه بیشتر کشاورزان پس از برداشت اول به کشت دوم می‌پردازند و برای کشت دوم خود نیازمند نقدینگی می‌باشند.
 از طرفی دیگر بسیاری از کشاورزان برای خرید نهاده‌های خود از بانک‌های کشور وام دریافت می‌کنند.
 به‌طورمعمول سررسید اقساط بانک در زمان برداشت محصول است و چنانچه کشاورز نتواند سررسید خود را در زمان مشخص پرداخت کند، موظف است تا به سیستم بانکی ۶ درصد جریمه تأخیر پرداخت کند و در سیستم بانکی نیز کشاورز بدحساب تلقی خواهد شد چراکه نتوانسته در زمان مناسب سررسید وام خود را پرداخت کند. وی در پایان این گفت‌وگو یادآور‌شد: تأمین نقدینگی کشاورزان از محل فروش گندم است.  دراین راستا پرداخت مطالبات اهمیت فراوانی دارد. به طورحتم تخصیص ردیف اعتباری در بودجه گامی مثبت است اما آنچه که در این فرآیند اهمیت دارد، چگونگی و زمان تأمین است که می‌بایست از سوی متولیان امر درنظر‌گرفته شود. 
تخصیص ردیف 200هزارمیلیارد تومانی برای خرید گندم یکی از  نقاط مثبت بودجه 1403 است