محمد رشیدی عضو هیئت‌رئیسه مجلس:

با تداوم روند فعلی قادر به صادرات گندم طی سال‌های آینده خواهیم بود

محمد رشیدی، نماینده مردم کرمانشاه و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح حمایت دولت سیزدهم از کشاورزان با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم در بودجه سال جاری پرداخت و درخصوص اثرات این روند بر تحقق افزایش تولید و خرید گندم داخلی عنوان کرد: قانون اصلاح قیمت خرید تضمینی از نخستین قوانینی است که جریان فعالیت مجلس یازدهم به تصویب رسید. این قانون از سال ۱۴۰۰ اجرا شد و براین اساس نیز شورای قیمت خرید تضمینی تشکیل شد.  وی با اشاره به اثرات واقعی‌سازی قیمت خرید تضمینی گندم افزود: شورای قیمت خرید تضمینی گندم متشکل از خانوا‌ده کشاورز بود و به سبب آنکه کشاورزان در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشتند، قیمت‌ها حقیقی‌تر اعلام می‌شد و این امر انگیزه کشاورزان را برای کشت بیش‌ازپیش می‌کرد. 
به سبب افزایش انگیزه کشاورزان برای کشت گندم، آمار تولید از ۵/۵ میلیون تن به ۱۱ میلیون رسید. رشیدی بابیان اینکه به خودکفایی گندم رسیدیم و قادر به استمرار این روند در سال جاری‌ می‌باشیم، تصریح کرد: برآورد آماری نشان می‌دهد که تولید گندم نان در سال ۱۴۰۲ به خودکفایی رسید و تولید نیز مطابق برنامه‌ریزی‌های هدف تقویت شد. 
در این میان حدود ۱/۵ میلیون تن برای صنعت وار‌دات داشتیم اما‌ این میزان تنها برای بخش صنعتی بود و بخش گندم‌مان بی‌نیاز از واردات بود. 
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت تولید سال جاری همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس بارش‌های اخیر پیش‌بینی‌مان این است که تولید به بیش از ۱۲ میلیون تن برسد. بنابراین در سال جاری نیز به استمرار خودکفایی نزدیک می‌باشیم.
فصل برداشت گندم نزدیک است و طی چندروز آینده در نقاط گرمسیر کشور برداشت گندم آغاز خواهد شد.  وی با اشاره به بی‌نیازی از واردات گندم همچنین ادامه داد: امیدواریم پاسخگوی زحمات کشاورزان باشیم و افتخار خودکفایی گندم را استمرار ببخشیم. طی سه سال گذشته مبرهن گشت که واقعی‌سازی قیمت‌ها موجب افزایش انگیزه کشاورزان می‌شود و عملکرد را در واحد سطح افزایش می‌دهد.
 پیش از شروع مجلس یازدهم، تولید گندم پایین و از مرزهای خودکفایی بسیار دور بود. از طرفی دیگر آمار وار‌دات چشمگیر و حدود ۷ میلیون تن بود. به‌موجب حمایت‌ها، برنامه‌ریزی‌های درست و واقعی سازی قیمت‌ها‌ واردات به حداقل ممکن رسید و تولید به مرزهای خودکفایی نزدیک شد.
 او در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: میزان مصرف داخلی کشور برای گندم نان ۱۰ الی ۱۱ میلیون تن است که خوشبختانه اکنون به این میزان از تولید دست‌یافته‌ایم. چنانچه روند تولید مطابق رویکرد حال حاضر طی شود، طی سال‌های آینده قادر به صادرات گندم به کشورهای همسایه خواهیم بود. 
با تداوم روند فعلی  قادر به صادرات گندم  طی سال‌های آینده خواهیم بود