بی تفاوتی حقوقی غرب در قبال هوش مصنوعی

عدم تدوین دستورالعمل های قانونی، حقوقی و امنیتی در روند استفاده از هوش مصنوعی در آمریکا وکشورهای غربی، تبدیل به یک مسئله نگران کننده شده است، تا جایی که حتی حقوقدانان نیز نسبت به تبعات ورود بدون پشتوانه حقوقی به فعالیت های اداری و عملیاتی در این عرصه هشدار داده اند. براساس ارزیابی تازه‌ای که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است هوش مصنوعی نزدیک به ۴۰ درصد از مشاغل در جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.کریستالینا جورجیوا ،مدیرکل این سازمان گفته است «دراکثریت سناریوها، هوش مصنوعی احتمالا نابرابری را بدتر خواهد کرد. باید با توجه به این مشکل جلوی وخیم‌تر شدن تنش‌های اجتماعی با تکنولوژی را بگیرند.»رشد و گسترش یکباره هوش مصنوعی باعث توجه و تمرکز به محاسن و نقایص آن شده است.صندوق بین‌المللی پول می‌گوید هوش مصنوعی به احتمال زیاد حدود ۶۰ درصد مشاغل را در اقتصادهای پیشرفته را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در نیمی از این موارد، کارگران از به کار گرفتن هوش مصنوعی در جهت گسترش تولید خود بهره‌مند خواهند شد.در باقی موارد هوش مصنوعی می‌تواند کارهای اصلی را که در حال حاضر توسط انسان‌ها انجام می‌شوند عملی خواهد کرد. این تحول می‌تواند تقاضا برای کار را تحت تاثیر قرار دهد، دستمزدها را کاهش دهد و حتی برخی مشاغل را حذف کند.در همین حال صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تکنولوژی تنها ۲۶ درصد از مشاغل کشورهای کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول،بسیاری از این کشورها زیرساخت‌ها یا نیروی کار مهار برای استفاده از مزایای هوش مصنوعی را ندارند و این در طول زمان به وخیم‌تر شدن نابرابری میان کشورها منجر خواهد شد.از سوی دیگر نیروی کار جوان‌تر و پردرآمدتر ممکن است شاهد افزایش بی‌تناسب درآمد خود در پی استفاده از هوش مصنوعی باشند اما کم‌درآمدها و نیروی کار مسن‌تر از این زمینه عقب خواهند ماند.
مدیر صندوق بین‌المللی پول می‌گویند «ضروری است که کشورها نظام جامعی برای ایجاد امنیت اجتماعی برپا کنند، برنامه‌هایی برای بازآموزی کارکنان آسیب‌پذیر بگذارند و با این کار می‌توانیم گذار به هوش مصنوعی را دربرگیرنده‌تر کنیم، با نابرابر مقابله کنیم و از زندگی حمایت کنیم.»
اما سوال اساسی اینجاست که آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان اصلی ترین داعیه داران این فناوری، چه اقداماتی در این خصوص صورت داده اند؟پاسخ این سوال مشخص است:هیچ! 
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول همزمان با گردهمایی رهبران سیاسی و اقتصادی جهان در مجمع جهانی داووس در سوئيس نیز ( در سال 2023 میلادی)  منتشر شد..هوش مصنوعی از موضو‌عات مورد بحث در این اجلاس بود که در پی به کارگیری آن در اپلیکیشن‌هایی مانند چت جی پی تی
 پرطرفدار شده است.بحث وضع مقررات بیشتر برای استفاده از هوش مصنوعی در کشورهای مختلف جدی است.ماه گذشته مقام‌های اتحادیه اروپا بر سر اولین مجموعه جامع قوانین برای قاعده‌مند کردن استفاده از هوش مصنوعی در جهان توافق کردندپارلمان اروپایی قرار است اوایل امسال این توافق را به رای بگذارد اما هر گونه قانون منتج از این توافق زودتر از سال ۲۰۲۵ اجرایی نخواهد شد! آمریکاو انگلیس نیز هنوز دستورالعمل خود را برای استفاده از هوش مصنوعی منتشر نکرده‌‌اند.
بی تفاوتی حقوقی غرب در قبال هوش مصنوعی