رشد رشته فعالیت های مختلف صنایع بورسی بررسی شد؛

در انتظار جهش تولید

زهرا برمکی 
رشد صنعتی در کشور علاوه بر اشتغال زایی و جهش تولید موجب رسیدن به خود کفایی و خوداتکایی در شرایط حساس کنونی برای ایران اسلامی خواهد شد. به همین جهت تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف عامل کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است 
از طرفی شاخص تولید به دلیل تاثیرنوسانات فعالیت صنعت بر سایر بخش های اقتصادی به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت محسوب می شود.
همچنین در بیانات مقام معظم رهبری، مقوله‌های کلان «حمایت از تولید داخلی» ، «ارتباط صنعت و دانشگاه» و «حرکت به سمت استقلال صنعتی در راستای خودکفایی اقتصادی» بیشترین وزن و اهمیت را به خود اختصاص داده‌اند.
براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس، شرکت های صنعتی بورسی در اسفندماه 1402 نسبت به مدت مشابه سال گذشته0.7 درصد در تولید و یک درصد در فروش کاهش داشته است همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش 2.8 درصدی و شاخص فروش افزایش 6.9 درصدی داشته است.
طبق این گزارش، عملکرد سالانه بخش صنعت و معدن گویای آن است که در سال 1402 نسبت به سال 1401، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی به ترتیب رشد 0.4 درصدی  و کاهش 1.2 درصدی را تجربه کرده است.
یافته های آماری حاکی از آن است که اسفندماه سال 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بین 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی، 5 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 10 رشته فعالیت، کاهش در شاخص تولید را به همراه داشته است.
رشته فعالیت های کانی های فلزی، کک وپالایش و تجهیزات برقی بیشترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت های محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات، دارو و سیمان بیشترین کاهش در شاخص تولید را داشته است.
همچنین در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، از بین
 15 رشته فعالیت صنعتی بورسی، 7 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 8 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده است. رشته فعالیت های تجهیزات برقی، شیمیایی
( به جز دارو) و غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بیشترین افزایش در شاخص فروش  و رشته فعالیت های محصولات فلزی به جز ماشین آلات  و تجهیزات ، سایر کانی های غیر فلزی و فلزات پایه بیشترین کاهش را در شاخص فروش تجربه کرده است.
 در انتظار جهش تولید